HBL, Logistika d.o.o.

HBL, Logistika, d.o.o.

Believe in future

Firma : HBL d.o.o.
Sedež: Selanova 12, SI-1000 Ljubljana

tel.+386 599 22 532
fax.+386 1 520 20 30
e-pošta : info@hbl.si
ID št.za DDV: SI71865594
Matična št.: 35292741
TRR: SI56 0510 0801 2950 656
Vložna št.: 2009/10565 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani